Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Symud Ymlaen 3

Network

Darllenwch argymhellion y Panel fu'n adolygu strwythur yr Eglwys


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1303Argyle.jpg

Argyle & Rhyddings Park

Mae gan eglwys Argyle & Rhyddings Park enw da am estyn croeso arbennig o gynnes i'r myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio ym mhrifysgolion Abertawe. O dan arweinyddiaeth Charles a Molly Chua, mae aelodau'r eglwys wedi gweithio'n galed i helpu'r myfyrwyr i ddysgu Saesneg a dod i adnabod Iesu. Croeso cynnes i bawb.

Darllen mwy