Amdanom Ni

Croeso

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 28,000 o aelodau a 650 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Cawn ein hadnabod hefyd fel Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd a’r ‘Cyfundeb’. Daeth Eglwys Bresbyteraidd Cymru i fod wedi diwygiad Methodistaidd y 18fed ganrif.

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru oddeutu 50 gweinidog a 25 gweithiwr Cristnogol.  Mae hefyd yn berchen ar, ac yn rhedeg dwy ganolfan hyfforddiant, Coleg y Bala a Choleg Trefeca. Mae ganddi hefyd gysylltiadau cryf gydag eglwysi ac enwadau eraill, yn arbennig felly ei ‘merch’ Eglwys, Synod  Mizoram, Eglwys Bresbyteraidd yr India.

Mae tua dwy ran o dair o’n heglwysi yn addoli ac yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg, a darperir ein holl waith gweinyddol canolog yn ddwyieithog.

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn elusen gofrestredig gyda'r Comisiwn Elusennau (elusen rhif 1132022).

Yn yr adran hon, gallwch ddysgu mwy am yr hyn a gredwn ac am strwythur Eglwys Bresbyteraidd Cymru.