Cyfleon

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.org.uk oni nodir yn wahanol.

 

SWYDDFA’R CYFUNDEB

Swydd Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan Amser

Hysbysebir y swydd rhan amser hon (Dydd Llun i ddydd Mercher) o ganol Ionawr 2015 tan mis Tachwedd 2015 dros gyfnod mamolaeth yn y Swyddfa yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

Os oes gan rhywun ddiddordeb mewn ymgeisio am y swydd dros dro uchod, neu am fwy o fanylion, cysylltwch ag Eleri naill ai drwy ebost eleri@ebcpcw.org.uk neu ffoniwch 02920 627 465.

 

Y Weinidogaeth

 

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i'r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Hyfforddiant.

 

Ymweld â'r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â'r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol.