Cyfleon

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacle, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.org.uk oni nodir yn wahanol.

 

Gweinidog: Gofalaeth Caron a'r Fro

Mae Gofalaeth Caron a'r Fro yn eisiau Gweinidog llawn amser. Ar hyn o bryd mae'r ofalaeth yn cynnwys pum eglwys: Bwlchgwynt (Tregaron), Bethesda (Llanddewibrefi), Bwlchllan, Blaenpennal a Llwynpiod. Mae hwn yn gyfle gwych i fyw a gweithio yn un o ardaloedd prydferth canolbarth Ceredigion.

Ceir manylion pellach drwy ffonio'r ysgrifennydd Vaughan Evans ar 01974251270 neu drwy e bost: vaughan@broafallon.freeserve.co.uk.

 

Cymorth Cristnogol: Swyddog Cyhoeddiadau

Mae Cymorth Cristnogol yn chwilio am Swyddog Cyhoeddiadau rhan amser (14 awr yr wythnos) i weithio yng Nghaerdydd. Dyma gyfle cyffrous i helpu gwireddu gweledigaeth Cymorth Cristnogol i ddileu tlodi, drwy liwio’r broses o baratoi adnoddau Cymraeg ar gyfer eglwysi, grwpiau a gwirfoddolwyr. Am fanylion pellach, cliciwch yma.

Cyflog: £21,362 - £23,500 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad cau: 9yb, dydd Mawrth 18 Chwefror 2014

Dyddiad Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 03/03/2014

 

Mission House, Amsterdam

Mae CWM Ewrop yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Mission House 2014-15.

Os ydych chi rhwng 18-25 mlwydd oed ac yn awyddus i wneud cais ar gyfer Mission House 2014-15, cysylltwch ag CWM Ewrop neu Swyddfa EBC am wybodaeth bellach a ffurflen gais. Mae pob blwyddyn yn y Mission House yn mynd i 1 Medi - 30 Mehefin. Am wybodaeth bellach am Mission House ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i wefan Mission House: www.missionhouse.nl.

 

Rhaglen Profiad Gwaith CWM Ewrop 2014-15

Mae CWM Ewrop yn chwilio am bobl ifanc ar gyfer eu Rhaglen Profiad Gwaith 2014-15.

Os ydych chi rhwng 18-25 mlwydd oed ac yn mynychu neu â chysylltiad ag EBC ac yn gallu ymrwymo i raglen 6 mis ym Manceinion, lawrlwythwch y wybodaeth nawr a chysylltwch â ni! Bydd y rhaglen yn cael ei rhannu rhwng gweithio ar brosiectau ieuenctid cenedlaethol gyda'r Swyddfa Ieuenctid a Phlant y Congregational Federation (CFYCO) a gweithio gydag Eglwys Unedig Ddiwygiedig Altrincham ar eu cenhadaeth i'r gymuned leol. Bydd y rhaglen yn dechrau ym mis Medi/Hydref 2014 ac yn para hyd Fawrth/Ebrill 2015.

Bydd CWM Ewrop yn darparu lwfansau llety, bwyd a thrafnidiaeth yn ogystal â phres poced ac yn ariannu taith bum diwrnod i Amsterdam i ymweld â'r Mission House.

Dyma gyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth go iawn ym mywydau amrywiaeth o bobl ac i ennill profiad gwerthfawr yn gweithio mewn amgylcheddau proffesiynol a chefnogol, gan ganolbwyntio ar genhadaeth gymunedol.

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan CWM Ewrop: www.cwmeurope.org.

 

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i'r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Hyfforddiant.

 

Ymweld â'r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â'r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol.