Newyddion

Diwrnod i flaenoriaid yn y Bala

Diwrnod i flaenoriaid yn y Bala

Dyddiad: 14/07/2014

Dydd Sadwrn 12 Gorff cynhaliwyd diwrnod i flaenoriaid y Gymdeithasfa yn y Gogledd yng Nghapel Tegid, y Bala. Daeth tua 50 o flaenoriaid ynghyd, a chafwyd cyflwyniad a gweithdy ar addoli dan arweiniad y Parchg Huw John Hughes; rhoddwyd sgwrs gan y Dr Rhidian Griffiths, Aberystwyth ar ‘Pam cofio? Pam Dathlu?’; a chyflwynodd y Parchg Elwyn Richards y llawlyfr blaenoriaid diwygiedig.

Newyddion byw o'r Gymanfa Gyffredinol

Newyddion byw o'r Gymanfa Gyffredinol

Dyddiad: 09/07/2014

Y newyddion diweddaraf yn fyw o Gymanfa Gyffredinol EBC yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Llywydd newydd: "Ewch a gwnewch ddisgyblion"

Llywydd newydd: "Ewch a gwnewch ddisgyblion"

Dyddiad: 08/07/2014

Mae Llywydd newydd y Gymanfa Gyffredinol wedi dweud y dylai'r Eglwys ganolbwyntio ar hanfodion gwneud disgyblion. Cafodd Neil Kirkham, gweinidog Eglwys Gloddaeth United Church yn Llandudno ac Eglwys Bresbyteraidd Cyffordd Llandudno, ei godi yn Llywydd yng Nghymanfa Gyffredinol yr Eglwys yn Aberystwyth neithiwr.

Sefyll a syllu yn annigonol, medd Llywydd

Sefyll a syllu yn annigonol, medd Llywydd

Dyddiad: 08/07/2014

Mae Llywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi gofyn "Pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef?" yn ei araith ymadawol heno (nos Fawrth 8 Gorffennaf). Yng Nghymanfa Gyffredinol yr enwad yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, dywedodd Trefor Lewis nad yw sefyll ac edrych tua'r nefoedd yn ddiymadferth ddigon.

Ailddatgan cefnogaeth i addoli ar y cyd

Ailddatgan cefnogaeth i addoli ar y cyd

Dyddiad: 07/07/2014

Mae Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi ailddatgan ei chefnogaeth i barhad addoliad ar y cyd mewn ysgolion yn sgil datganiad i'r gwrthwynebiad gan Gymdeithasol Genedlaethol y Llywodraethwyr (Lloegr).

Croeso i'r Gymanfa Gyffredinol!

Croeso i'r Gymanfa Gyffredinol!

Dyddiad: 04/07/2014

Croeso i Aberystwyth, ac i'r Gymanfa Gyffredinol! Cynhelir Cymanfa Gyffredinol 2013 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, rhwng 7-9 Gorffennaf. Y Gymanfa Gyffredinol yw llys uchaf a chynadledd flynyddol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Blog y Llywydd: adlewyrchu ar y flwyddyn a fu

Blog y Llywydd: adlewyrchu ar y flwyddyn a fu

Dyddiad: 02/07/2014

Erbyn i chwi ddarllen hyn o eiriau byddaf wedi cael y fraint o sefydlu’r Parchedig Neil Kirkham, Llandudno, yn Lywydd Y Gymanfa Gyffredinol am 2014-15; byddaf innau wedi ymuno â rhengoedd y Cyn-Lywyddion.

Marwolaeth y Parchedig Harri Owain Jones

Marwolaeth y Parchedig Harri Owain Jones

Dyddiad: 14/06/2014

Ddoe, torrodd y newydd trist am farwolaeth, nos Iau 11 Mehefin, un o Gyn-Lywyddion Y Gymanfa Gyffredinol, Y Parchedig Harri Owain Jones, yn 80 oed, yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi.

2014 - Haf o Ddathlu!

2014 - Haf o Ddathlu!

Dyddiad: 13/06/2014

Ymunwch â ni am haf o ddathliadau! Dyma gyfle i gofio dau o arweinwyr mawr Eglwys Bresbyteraidd Cymru – Howell Harris, a gafodd ei eni yn 1714, a Thomas Charles o’r Bala, a fu farw yn 1814. Mae gennym raglen o ddigwyddiadau o bob math, gyda rhywbeth at ddant pawb.

Te ar gyfer Tearfund

Te ar gyfer Tearfund

Dyddiad: 12/06/2014

Ar hyd mis Gorffennaf bydd eglwysi a chapeli ym mhob rhan o Gymru yn rhan o ymgyrch Tearfund i gefnogi rhai o deuluoedd tlotaf y byd. Gwahoddir chi i ymuno â hwy trwy wneud ‘Te ar gyfer Tearfund’.