Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0239Llanilar.jpg

Carmel, Llanilar

Mae Carmel yn un o ddeuddeg eglwys yng Nghofalaeth Llanilar a'r Cylch, dan ofal y Parchedig Nicholas Bee. Mae 55 o aelodau a 10 o blant, y mwyafrif ohonynt o dan 6 oed. Cynhelir gwasanaeth yr Ofalaeth ar Sul cyntaf bob mis. Mae Cymdeithas Lenyddol Llanilar yn cyfarfod yng Ngharmel bob yn ail nos Iau yn ystod tymor y gaeaf. Ymunwn gyda'r Eglwys yng Nghymru i drefnu Te Bara a Chaws ym mis Mai i gefnogi Cymorth Cristnogol.

Darllen mwy