Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Symud Ymlaen 3

Network

Darllenwch argymhellion y Panel fu'n adolygu strwythur yr Eglwys


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2212Crescent1.JPG

Bethel, Drenewydd

Mae aelodau capel Bethel yn cyfarfod i addoli am 10:30yb yn Nghanolfan y Cilgaint neu am 11yb yng Nghapel Coffa, sef capel yr Annibynwyr ar Ffordd Milford.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more