Newyddion

Cyhoeddiadau » Y Goleuad

Y Goleuad

Y Goleuad yw papur newydd wythnosol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae’n cynnwys newyddion o’r eglwysi yn ogystal ag erthyglau am Gristnogaeth yng Nghymru, tudalen ar gyfer pobl ifanc, eitemau o’r archif a mwy. Y Golygydd yw’r Parchedig Pryderi Llwyd Jones. Gallwch gysylltu ag ef drwy anfon e-bost at goleuad@btconnect.com.

Isod gallwch lawrlwytho tudalennau diweddar o'r Goleuad ar ffurf ffeil PDF

 

Os hoffech danysgrifio i’r Goleuad, holwch eich eglwys (EBC) leol neu cysylltwch gyda’r argraffwyr, Gwasg y Bwthyn, ar 01286 672018 neu gwasgybwthyn@btconnect.com.

Oni noder yn wahanol nid yw’r farn a fynegir gan y cyfranwyr unigol o anghenraid yn farn y mae’r Gymanfa Gyffredinol na'r Golygydd yn cytuno â hi. 

Get Adober Reader