Newyddion

Cyhoeddiadau » Rhwydwaith

Network Newsletter

 

Mae Rhwydwaith yn lythyr newyddion a anfonir yn rhad ac am ddim i holl eglwysi EBC i’w ddosbarthu ymhlith yr aelodau. Cafodd ei gyhoeddi gyntaf yn 2008, ac mae’n cynnwys erthyglau am ein heglwysi, ein prosiectau a’n gweithwyr. Y bwriad yw rhannu’r Newyddion Da ac ysbrydoli ein heglwysi a’n haelodau i fod yn rhan o’r gwaith.

 

Isod gallwch lawr lwytho copïau PDF o rifynnau diweddaraf Rhwydwaith.

Get Adober Reader