Adnoddau

Eglwys a Chymdeithas

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n ymwneud â lle a gwaith yr eglwys o fewn cymdeithas.

Mae'r Adran Eglwys a Chymdeithas yn argymell y gallai'r papurau canlynol fod yn ddefnyddiol i bwyllgorau Eglwys a Chymdeithas rhanbarthol:

Iechyd

Gall fod y dolenni canlynol yn ddefnyddiol i weinidogion a phobl sy'n ymweld â chleifion:

Materion gwledig

Y Parchedig Brian Reardon, Llanfair ym Muallt, yw Swyddog Materion Gwledig EBC.

Arall

  • Cylchlythyr TCC - gwanwyn/haf 2013 (mae TCC yn gynghrair o grwpiau yng ngogledd-ddwyrain Cymru sy'n derbyn cefnogaeth gan EBC ac yn gweithio ar ystod eang o faterion cymdeithasol).

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y Rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.

Get Adober Reader