Digwyddiadau

News Headline

Dathlu 300 Howell Harris (26 Gorffennaf)

Date of event (Cymraeg) : 26/07/2014

Gwahoddir chi i ymuno â ni yng Ngholeg Trefeca ar gyfer Diwrnod Agored i ddathlu 300 mlynedd ers geni Howell Harris.

News Headline

Haf o Ddathlu

Date of event (Cymraeg) : 05/09/2014

Ymunwch â ni am haf o ddathliadau! Dyma gyfle i gofio dau o arweinwyr mawr Eglwys Bresbyteraidd Cymru – Howell Harris, a gafodd ei eni yn 1714, a Thomas Charles o’r Bala, a fu farw yn 1814. Mae gennym raglen o ddigwyddiadau o bob math, gyda rhywbeth at ddant pawb.