Digwyddiadau

News Headline

Cynhadledd CAMU (8 Tachwedd, Coleg Trefeca)

Date of event (Cymraeg) : 08/11/2014

Does dim bywyd yn digwydd mewn gwacter. Mae gan bawb gyfraniad i waith ymhlith plant, ieuenctid a theuluoedd yn eu heglwys leol! Mae CAMU yn gynllun newydd gan y Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid. Ceisio annog ac arfogi eglwysi i gyfathrebu'r newyddion da am Iesu Grist mewn modd cyfoes i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yw'r nod. Cynhelir Cynhadledd CAMU yng Ngholeg y Bala ar ddydd Sadwrn 18 Hydref ac yng Ngholeg Trefeca ar ddydd Sadwrn 8 Tachwedd. Dyma ddiwrnod i unrhywun sydd â diddordeb yng ngwaith eu heglwys. Byddwch yn mynd adre' wedi eich hysbrydoli!

News Headline

Byw a Dweud

Date of event (Cymraeg) : 29/11/2014

Diwrnod i'n harfogi an hysbrydoli i rannu ein ffydd gydag eraill