Digwyddiadau

News Headline

Aduniad Souled Out

Date of event (Cymraeg) : 01/02/2015

News Headline

Dydd o Weddi Bala

Date of event (Cymraeg) : 10/02/2015

Cynhelir diwrnod o weddi yng Ngoleg y Bala rhwng 10 y bore a 4 ar ddydd Mawrth, 10fed o Chwefror 2015. Croeso i chi ddod â brechdanau efo chi. Darperir paned yn y bore ac amser cinio. Croeso cynnes i bawb!

News Headline

Arfogi

Date of event (Cymraeg) : 15/02/2015

News Headline

TROBWYNT - Amser o Weddi

Date of event (Cymraeg) : 22/02/2015

Amser i weddio gyda’n gilydd dros blant, ieuenctid a theuluoedd Llŷn ac Eifionydd.

News Headline

Diwrnod o Weddi

Date of event (Cymraeg) : 21/10/2015

Diwrnod o weddi