Ein Gwaith

Chwiorydd

Mae Adran y Chwiorydd yn adran weithgar iawn o Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae llawer o’r chwiorydd yn gweithio’n ddiwyd iawn o fewn eu heglwysi, dosbarth a Henaduriaeth. Maent yn codi arian tuag at Gasgliad Arbennig y Chwiorydd, sy’n gwneud hi’n bosibl i’r Adran gyfrannu’n hael at waith Gweithwyr y Bwrdd Bywyd a Thystiolaeth a Phrosiectau gartref a thramor. 

Mae’r Adran wedi ei rhannu’n bedair – Gogledd Cymru a De Cymru (ar gyfer y Cymry Cymraeg) ac yna North Wales a South Wales ar gyfer y Cymry di-Gymraeg. Mae pob ardal yn cynnal Sasiwn Genhadol ym mis Mai. Mae’r Sasiwn yn achlysur arbennig iawn, yn gyfle i’r chwiorydd ddod ynghyd i foli’r Arglwydd. Ynddynt hefyd ceir cyfle i gofio am y cenhadon hynny a dystiodd i’r Efengyl mewn ardaloedd pellennig megis Mizoram a Bryniau Cassia ac i ddiolch amdanynt. Gwahoddir siaradwyr i’r Sasiynau hefyd ac mae hyn yn gyfle i amlygu gwaith cenhadol gweithwyr presennol yr Eglwys. 

Yn ystod y flwyddyn bydd aelodau a chynrychiolwyr y pedair sasiwn yn cyfarfod mewn pwyllgorau ac i dderbyn bendith mewn Encil. Mae llawer o’r chwiorydd hefyd yn cyfarfod yn fwy lleol o fewn eu henaduriaethau.

Yn ogystal â chefnogi gweithwyr yr Eglwys yn lleol yng Nghymru, cefnogir prosiectau tramor gan yr Adran megis prosiectau HIV/AIDS yn Affrica, Malawi a Zambia. Mae Adran y Chwiorydd yn falch iawn o’i chysylltiad gyda Carys Humphreys, yr unig weithiwr sydd gan EBC yn gweithio dramor. Mae hi wedi gweithio i Eglwys Bresbyteraidd Taiwan ers dros 25 mlynedd.

Cefnogir gwaith y Chwiorydd gan Raglen Dorcas, a grewyd oherwydd dymuniad Adran Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru i gynorthwyo merched ein capeli i rannu eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu. Cliciwch yma i ymweld â gwefan Rhaglen Dorcas.

Mae'r chwiorydd yn derbyn newyddion rheolaidd drwy'r Bwletin Cenhadol. Gallwch lawrlwytho'r rhifyn diweddaraf isod:

Os am wybod mwy am waith Adran y Chwiorydd a gwaith chwiorydd, cysylltwch ag Eirian Roberts, Trefnydd Gwaith Chwiorydd (rhan amser) ar 01678 520065 | ebcenhadaethbala@tiscali.co.uk.