Ein Gwaith

Hyfforddiant

Gwaith yr Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant yw darparu a chydlynu hyfforddiant fydd yn galluogi eglwysi ac unigolion i roi o’u gorau i waith Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Darperir arweiniad a hyfforddiant i leygwyr, gweinidogion, gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr, yn ogystal â chyrsiau i’r sawl sydd â’u bryd ar y weinidogaeth ordeinedig

Y Coleg Gwyn

Mae swyddfa’r Adran wedi ei lleoli yn y Coleg Gwyn ym Mangor lle mae swyddogion hyfforddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac Undeb Bedyddwyr Cymru yn cydweithio.

Cyfarwyddwr Hyfforddiant EBC yw’r Parchedig Ddr Elwyn Richards. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am hyfforddiant ato. 

Gellir darparu hyfforddiant yn lleol hefyd a threfnir cyfarfodydd yn rheolaidd yng nghanolfannau hyfforddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru - Coleg Trefeca a Choleg y Bala.

Hyfforddiant ar gyfer lleygwyr

Ceir darpariaeth eang ar gyfer lleygwyr a gellir ymateb i anghenion penodol yn ôl y galw. Mae’r Adran yn darparu:

  • Cyrsiau yn ymwneud ag arwain addoliad a phregethu
  • Hyfforddiant i flaenoriaid sydd am weinyddu’r sacramentau
  • Adnoddau ar gyfer hyfforddiant lleol
  • Anogaeth ac arweiniad yn ôl y galw
  • Adnoddau hyfforddi

Gweinidogion a gweithwyr 

Darperir hyfforddiant mewn swydd dair gwaith y flwyddyn, a hyfforddiant neilltuol yn ôl y galw.

Ar gyfer y rhai sydd â’u bryd ar y weinidogaeth ordeinedig

Yr Adran mewn ymgynghoriad â’r eglwysi lleol a’r henaduriaethau sy’n derbyn ymgeiswyr am y weinidogaeth ac yn trefnu eu hyfforddiant.

Ar gyfer eglwysi a henaduriaethau

Mae’r Adran yn gallu darparu arweiniad a chefnogaeth ariannol er mwyn trefnu hyfforddiant o fewn eglwys neu henaduriaeth.