Newyddion

Apel y Llywydd

Apel y Llywydd

Dyddiad: 27/11/2014

Fideo am gwaith Ysbyty Gordon Roberts yn Shillong

Darlith John Roberts

Darlith John Roberts

Dyddiad: 25/11/2014

Darlith ar fywyd Parch John Robers

Swyddi Newydd

Swyddi Newydd

Dyddiad: 19/11/2014

Swyddi Newydd Ar Gael

EBC dan sylw yn Sul CWM Ewrop

EBC dan sylw yn Sul CWM Ewrop

Dyddiad: 26/08/2014

Eglwys Bresbyteraidd Cymru sydd dan sylw yn Sul CWM Ewrop eleni. Mae CWM Ewrop, ein partneriaid mewn cenhadaeth, wedi casglu storïau gobeithiol gan weithwyr EBC i'w rhannu gydag eglwysi eraill yn Rhanbarth Ewrop. Rydym yn gobeithio y bydd yr eglwysi eraill sy'n perthyn i CWM Ewrop yn defnyddio'r adnoddau hefyd, fel y gallwn weddïo a chefnogi'n gilydd mewn cenhadaeth.

Argyfwng y Dwyrain Canol: angen cymorth

Argyfwng y Dwyrain Canol: angen cymorth

Dyddiad: 14/08/2014

Mae'r Dwyrain Canol angen ein cefnogaeth a'n gweddïau. Mae Cymorth Cristnogol yn cynnal Apeliadau Argyfwng er mwyn ymateb i'r sefyllfaoedd dyngarol truenus sy'n gwaethgyu Gaza, Irac a Syria.

Galw am gadoediad yn Gaza

Galw am gadoediad yn Gaza

Dyddiad: 31/07/2014

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol EBC ac arweinwyr eglwysi eraill yng Nghymru yn galw am gadoediad ar unwaith yn Gaza ac am help dyngarol i ‘r boblogaeth sifil. Mewn llythyr ar y cyd i’r cyfryngau Cymreig, dywedant eu bod yn pryderu am ddiogelwch y boblogaeth sifil yn Israel a Phalesteina ac yn condemnio’r trais cynyddol.

Diwrnod i flaenoriaid yn y Bala

Diwrnod i flaenoriaid yn y Bala

Dyddiad: 14/07/2014

Dydd Sadwrn 12 Gorff cynhaliwyd diwrnod i flaenoriaid y Gymdeithasfa yn y Gogledd yng Nghapel Tegid, y Bala. Daeth tua 50 o flaenoriaid ynghyd, a chafwyd cyflwyniad a gweithdy ar addoli dan arweiniad y Parchg Huw John Hughes; rhoddwyd sgwrs gan y Dr Rhidian Griffiths, Aberystwyth ar ‘Pam cofio? Pam Dathlu?’; a chyflwynodd y Parchg Elwyn Richards y llawlyfr blaenoriaid diwygiedig.

Newyddion byw o'r Gymanfa Gyffredinol

Newyddion byw o'r Gymanfa Gyffredinol

Dyddiad: 09/07/2014

Y newyddion diweddaraf yn fyw o Gymanfa Gyffredinol EBC yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Llywydd newydd: "Ewch a gwnewch ddisgyblion"

Llywydd newydd: "Ewch a gwnewch ddisgyblion"

Dyddiad: 08/07/2014

Mae Llywydd newydd y Gymanfa Gyffredinol wedi dweud y dylai'r Eglwys ganolbwyntio ar hanfodion gwneud disgyblion. Cafodd Neil Kirkham, gweinidog Eglwys Gloddaeth United Church yn Llandudno ac Eglwys Bresbyteraidd Cyffordd Llandudno, ei godi yn Llywydd yng Nghymanfa Gyffredinol yr Eglwys yn Aberystwyth neithiwr.

Sefyll a syllu yn annigonol, medd Llywydd

Sefyll a syllu yn annigonol, medd Llywydd

Dyddiad: 08/07/2014

Mae Llywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi gofyn "Pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef?" yn ei araith ymadawol heno (nos Fawrth 8 Gorffennaf). Yng Nghymanfa Gyffredinol yr enwad yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, dywedodd Trefor Lewis nad yw sefyll ac edrych tua'r nefoedd yn ddiymadferth ddigon.