Newyddion

Friends of the Church

Friends of the Church

Dyddiad: 13/02/2015

Cyfle yn Tseina

Mannau Addoli Wedi’u Rhestru- Cronfa Atgyweirio To

Mannau Addoli Wedi’u Rhestru- Cronfa Atgyweirio To

Dyddiad: 17/12/2014

Yn Natganiad Hydref y Canghellor, cyhoeddwyd cronfa £15m er mwyn atgyweirio toeau a systemau gwared dŵr glaw mewn mannau addoli ar draws y DG. Caiff y cynllun ei weinyddu gan Y Gronfa Goffa Treftadaeth Genedlaethol.

Apel y Llywydd

Apel y Llywydd

Dyddiad: 27/11/2014

Fideo am waith Ysbyty Gordon Roberts yn Shillong

Darlith John Roberts

Darlith John Roberts

Dyddiad: 25/11/2014

Darlith ar fywyd Parch John Robers

Swyddi Newydd

Swyddi Newydd

Dyddiad: 19/11/2014

Swyddi Newydd Ar Gael

EBC dan sylw yn Sul CWM Ewrop

EBC dan sylw yn Sul CWM Ewrop

Dyddiad: 26/08/2014

Eglwys Bresbyteraidd Cymru sydd dan sylw yn Sul CWM Ewrop eleni. Mae CWM Ewrop, ein partneriaid mewn cenhadaeth, wedi casglu storïau gobeithiol gan weithwyr EBC i'w rhannu gydag eglwysi eraill yn Rhanbarth Ewrop. Rydym yn gobeithio y bydd yr eglwysi eraill sy'n perthyn i CWM Ewrop yn defnyddio'r adnoddau hefyd, fel y gallwn weddïo a chefnogi'n gilydd mewn cenhadaeth.

Argyfwng y Dwyrain Canol: angen cymorth

Argyfwng y Dwyrain Canol: angen cymorth

Dyddiad: 14/08/2014

Mae'r Dwyrain Canol angen ein cefnogaeth a'n gweddïau. Mae Cymorth Cristnogol yn cynnal Apeliadau Argyfwng er mwyn ymateb i'r sefyllfaoedd dyngarol truenus sy'n gwaethgyu Gaza, Irac a Syria.

Galw am gadoediad yn Gaza

Galw am gadoediad yn Gaza

Dyddiad: 31/07/2014

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol EBC ac arweinwyr eglwysi eraill yng Nghymru yn galw am gadoediad ar unwaith yn Gaza ac am help dyngarol i ‘r boblogaeth sifil. Mewn llythyr ar y cyd i’r cyfryngau Cymreig, dywedant eu bod yn pryderu am ddiogelwch y boblogaeth sifil yn Israel a Phalesteina ac yn condemnio’r trais cynyddol.

Diwrnod i flaenoriaid yn y Bala

Diwrnod i flaenoriaid yn y Bala

Dyddiad: 14/07/2014

Dydd Sadwrn 12 Gorff cynhaliwyd diwrnod i flaenoriaid y Gymdeithasfa yn y Gogledd yng Nghapel Tegid, y Bala. Daeth tua 50 o flaenoriaid ynghyd, a chafwyd cyflwyniad a gweithdy ar addoli dan arweiniad y Parchg Huw John Hughes; rhoddwyd sgwrs gan y Dr Rhidian Griffiths, Aberystwyth ar ‘Pam cofio? Pam Dathlu?’; a chyflwynodd y Parchg Elwyn Richards y llawlyfr blaenoriaid diwygiedig.

Newyddion byw o'r Gymanfa Gyffredinol

Newyddion byw o'r Gymanfa Gyffredinol

Dyddiad: 09/07/2014

Y newyddion diweddaraf yn fyw o Gymanfa Gyffredinol EBC yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.