Newyddion

Neges Basg y Llywydd

Neges Basg y Llywydd

Dyddiad: 17/04/2014

Yn ei neges Basg, mae Llywydd EBC, y Parchedig Trefor Lewis, yn sôn am fuddugoliaeth Calfari.

Marwolaeth y genhadwraig Gwen Evans

Marwolaeth y genhadwraig Gwen Evans

Dyddiad: 16/04/2014

Ddiwedd yr wythnos ddiwethaf daeth y newydd fod Miss Gwen Evans Llundain wedi marw yn dilyn cyfnod o salwch.

Blog y Llywydd: Cwmwl yn yr Adran Gweinidogaethau

Blog y Llywydd: Cwmwl yn yr Adran Gweinidogaethau

Dyddiad: 01/04/2014

Y Parchedig Trefor Lewis, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol, yn disgrifio'r profiad o groesawu ymwelwyr o Daiwan ac o gael ei siomi yn yr Adran Gweinidogaethau.

Hysbyseb am y Weinidogaeth Iachau

Hysbyseb am y Weinidogaeth Iachau

Dyddiad: 01/04/2014

Cyhoeddiad ynglŷn ag arian a gasglwyd i sefydlu Cartref Iachau Cristnogol.

Tabernacl Gorseinon eisiau tocynnau gwyrdd!

Tabernacl Gorseinon eisiau tocynnau gwyrdd!

Dyddiad: 11/03/2014

Mae cynllun garddio ‘Cam wrth Gam’ Eglwys Tabernacl, Gorseinon, wedi cael ei enwebu ar gyfer cynllun Green Token Asda ar gyfer mis Mawrth.

Blog y Llywydd: Gweinidogaeth Newydd?

Blog y Llywydd: Gweinidogaeth Newydd?

Dyddiad: 09/03/2014

Y Parchedig Trefor Lewis yw Llywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar gyfer 2013-14. Yma, mae'n ysgrifennu am ay gwahanol weinidogaethau y mae EBC yn eu cynnal.

Pwy sy'n gwasanaethu ac ymhle?

Pwy sy'n gwasanaethu ac ymhle?

Dyddiad: 07/03/2014

Yn yr erthygl hon, mae'r Ysgrifennydd Cyffredinol, Meirion Morris, yn egluro pa weinidogaethau sy'n cael eu cynnal gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Gweddïau Gwyddelig dros bobl Cymru

Gweddïau Gwyddelig dros bobl Cymru

Dyddiad: 14/02/2014

Mae Llywydd Eglwys Bresbyteraidd Iwerddon wedi gwneud cais brys am weddi dros bobl Cymru yn ystod y tywydd garw. Mewn llythyr i Lywydd EBC, y Parchedig Trefor Lewis, mae'r Parchedig Ddr Rob Craig yn dweud y bydd gweddïau yn cael eu hoffrymu "i geisio "ceisio gollyngdod rhag y stormydd a chymorth i'r bobl sydd mewn angen."

Dau o'n gweithwyr yn priodi

Dau o'n gweithwyr yn priodi

Dyddiad: 10/02/2014

Fe briodwyd dau o'n gweithwyr yn Abertawe ddydd Sadwrn. Mae Iestyn Ap Hywel yn Arolygwr ac Ysgogydd Eglwysig yn Henaduriaeth Myrddin ac ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar waith yng nghylch Llanymddyfri. Mae Sunni yn wreiddiol o Norwy ac yn dilyn cwblhau cwrs MR yn Prifysgol Abertawe manteisiodd ar y Rhaglen Genhadol i gael profiad o weinidogaeth yng Nghapel Argyle Rhyddings gyda’r Parchedig Charles a Molly Chua.

Coffi a Chwerthin yn Deri

Coffi a Chwerthin yn Deri

Dyddiad: 08/02/2014

Mae Marilyn Priday newydd ymddeol o'i swydd fel Gweithwraig Datblygu Rhyng-ffydd Eglwys Community House, Casnewydd. Yma, mae hi'n sôn am ymweliad gan rai o wragedd Community House i eglwys gyfagos.